Όροι Χρήσης & Λειτουργίας

Όλοι οι συνδρομητές και οι χρήστες του MiposXeris έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης και λειτουργίας του MiposXeris, όπως αυτοί διατυπώνονται στις παρακάτω παραγράφους, αλλά και την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

Γενικά

Τo MiposXeris δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρητές αγγελιών (καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, dj και λοιποί επαγγελματίες) ούτε να εγγυηθεί για τους τίτλους σπουδών και τον επαγγελματισμό τους. Γενικά το MiposXeris δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε προβληθέντα επαγγελματία. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να ελέγξει την οικονομική συμφωνία που πραγματοποιείται ανάμεσα στον προβληθέντα επαγγελματία και τον ενδιαφερόμενο. Η οικονομική σχέση των δυο παραπάνω έγκειται σε μεταξύ τους συμφωνία την οποία το MiposXeris δεν ελέγχει.

Έγκριση αγγελίας (Προφίλ)

Η έγκριση της αγγελίας σας έγκειται στην κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας μας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, αρνηθεί τη δημοσίευση ή να διαγράψει οποιαδήποτε αγγελία δεν πληροί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή/και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας (π.χ ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο, χρήση κεφαλαίων). Ο διαχειριστής του MiposXeris διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση του περιεχομένου της αγγελίας σας για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη συνοχή και τη σαφήνεια της ιστοσελίδας μας.

Διαγραφή αγγελίας (Προφίλ)

Δεν έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε άμεσα ή να διαγράψετε την αγγελία σας μετά την καταχώρησή της στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που η αγγελία σας δεν είναι πλέον επίκαιρη, παρακαλώ ενημερώστε μας μέσω μηνύματος, έτσι ώστε να ανανεώσουμε το περιεχόμενό της ή να τη διαγράψουμε από τη βάση δεδομένων μας.

Συμμόρφωση χρήστη

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του MiposXeris ο κάθε χρήστης (ιδιώτης) συμφωνεί με τα παρακάτω:

  1. Η καταχώρηση-διαφήμισή του δεν θα περιέχει σε καμία περίπτωση απειλητική, παράνομη, συκοφαντική, άσεμνη ή προσβλητική πληροφορία, καθώς επίσης πληροφορία που δίνει αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζει κάθε εφαρμοσμένο νόμο.
  2. Η καταχώρηση-διαφήμισή είναι απόλυτα σύμφωνη με την Πολιτική Απορρήτου του MiposXeris.
  3. Το περιεχόμενο της καταχώρησης-διαφήμισής του δεν θα παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου καθώς επίσης δεν θα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα κτήσης χωρίς την απόκτηση άδειας από το δικαιούχο.
  4. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της παρεχόμενης φόρμας καταχώρησης, μπορούνε ελεύθερα να δημοσιευθούνε στο site του MiposXeris. Η μορφή της δημοσίευσης αυτής καθορίζεται πλήρως από το MiposXeris. Σαφέστατα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή της αγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση το MiposXeris προβαίνει άμεσα στη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τη βάση του.
  5. Δεν θα διαβιβάσει σε καμία περίπτωση υλικό κάθε είδους που εμπεριέχει ιό ή άλλο επιζήμιο στοιχείο.
  6. Θα λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα από το MiposXeris (μέσω email, SMS) τα οποία μπορεί να περιέχουν και διαφημιστικά links.

Περιορισμός ευθύνης του MiposXeris

Το MiposXeris δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το MiposXeris δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το MiposXeris δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων το περιεχόμενό του τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχεται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.