Προϋποθέσεις δημοσίευσης

(Δείτε το video)

Στόχος του MiposXeris είναι να γίνει το σημείο αναφοράς στην ευκολία αναζήτησης και εύρεσης επαγγελματιών.

Για τον λόγο αυτό, τα καταχωρημένα προφίλ πρέπει να παρουσιάζονται με μία συγκεκριμένη και πλήρως ελεγχόμενη μορφή, παρέχοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και ευκολία στον χρήστη που αναζητά διάφορες υπηρεσίες.

Το MiposXeris δεν θα ενεργοποιεί τα προφίλ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Γενικές Οδηγίες

 1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρετε είναι σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, Τα Πνευματικά Δικαιώματα και τους Όρους Χρήσης του MiposXeris.
 2. Τα κείμενα συμπληρώνονται στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Απαγορεύεται η χρήση Greeklish. (Χρησιμοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο)
 4. Προσέξτε τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Βάζετε τόνους σε όλες τις λέξεις και μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία. (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε online ορθογράφους, όπως το neurolingo)
 5. Ο τίτλος της αγγελίας που συνδέεται με το προφίλ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος (Ιδανικά μέχρι 3 λέξεις)
 6. Το κείμενο της αγγελίας που συνδέεται με το προφίλ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80 λέξεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά το τηλέφωνό σας (κινητό ή/και σταθερό).
 2. Δηλώστε έναν πραγματικό λογαριασμό email, καθώς εκεί θα σας αποστέλλονται μηνύματα από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
 3. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πραγματικό όνομα και το επώνυμό σας στο προφίλ σας. Αυτό βοηθάει να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη και σας παρουσιάζει ως αυθεντικό και αξιόπιστο επαγγελματία.
 4. Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε σύνδεσμο (link) που παραπέμπει στην προσωπική ή επαγγελματική σας ιστοσελίδα (εφόσον αυτή υπάρχει).

Συμπλήρωση Προφίλ/Βιογραφικού

 1. Επιλέξτε να καταχωρήσετε τις σημαντικότερες πληροφορίες, με βάση αυτά που θα θέλατε να γνωρίζατε εσείς εάν ψάχνατε κάποιον επαγγελματία του κλάδου σας.
 2. Αναφέρετε με ακρίβεια του τίτλους των πτυχίων σας καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορήγησαν του τίτλους αυτούς (είδος πτυχίου, Σχολή και Ίδρυμα).
 3. Προβάλλετε όποια ειδική εκπαίδευση έχετε, είτε είναι ακαδημαϊκή είτε είναι εμπειρική. Αναφέρετε σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει.
 4. Περιγράψτε την επαγγελματική σας εμπειρία αναφέροντας αναλυτικά τις ημερομηνίες, την επωνυμία και τον κλάδο της επιχείρησης (π.χ. φροντιστήριο), τον τίτλο και τα καθήκοντά σας (π.χ. διδασκαλία μαθηματικών).
 5. Αναφέρετε τις σημαντικότερες δεξιότητες (γνωστικές και κοινωνικές) που σας χαρακτηρίζουν.
 6. Φροντίστε ο τίτλος της αγγελίας σας να περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο περιεκτικά το αντικείμενο διδασκαλίας σας.
 7. Μην αναφέρετε στο κείμενο της αγγελίας που συνδέεται με το προφίλ στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα, Emails, URLs, κλπ.
 8. Σημειώστε αν δουλεύεται και μέσω Skype ώστε να μπορείτε να απευθυνθείτε σε μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή.

Φωτογραφία προφίλ

Η προσθήκη φωτογραφίας στο προφίλ είναι προαιρετική, αλλά σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα, γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι αγγελίες με φωτογραφία έχουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από αυτές χωρίς φωτογραφία.

 1. Η φωτογραφία που θα ανεβάσετε πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το δικό σας πρόσωπο.
 2.  Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές.
 3. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 x 250 pixels.
 4. Ο τύπος της φωτογραφίας προτείνουμε να είναι jpg ή png.
 5. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2.5 MB.